KURAN’I TANRI KORUMUŞTUR


Kuran; tanrısal, benzersiz, uydurulmamış, gerçek, korunmuş ve ayırt edici bir mesaj olduğunu iddia eder. Ancak bu iddiaların ispatı “Kuran’da yazıyor işte!” cümlesi değildir…

32:2  Bu kitabın indirilişi, hiç kuşkusuz, Evrenlerin Efendisi tarafındandır.

17:88  De ki: “Tüm insanlar ve cinler bu Kuran'ın bir benzerini oluşturmak amacıyla toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile onun bir benzerini oluşturamazlar.

2:23  Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure getirin. Tanrı'dan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru sözlü iseniz.

10:38  “Onu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Doğru sözlüler iseniz, buna benzer bir sure getirin ve Tanrı'dan başka çağırabildiklerinizi çağırın.”

11:13-14 “Onu o uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Hadi ona benzer, uydurulmuş on sure getirin. Tanrı'dan başka tüm dostlarınızı da çağırın, doğru sözlülerseniz!“ Size cevap veremedilerse bilesiniz ki o Tanrı’nın bilgisiyle indirilmiştir ve O'ndan başka tanrı yoktur. Artık teslim olacak mısınız?

2:147  Bu, Sahibinden gelen gerçektir; artık kuşkulanma.

18:27 Sahibinin kitabından sana vahİy edileni oku. Kelimelerini hiçbir şey değiştirip kaldıramaz ve O'ndan başka bir sığınak da bulamazsın.

86:13  Bu, ayırt edici bir sözdür.

Kuran’daki bu “meydan okumalar”, kitabın göreceli bir ölçütü olan edebi yönünü değil; evrensel, nesnel ve rasyonel olan matematiksel yönünü savunur. Yani Kuran, hafızlar veya kütüphaneler sayesinde değil; bizzat Tanrı tarafından, yarattığı matematikle korunmuştur…

4:82  Kuran'ı incelemiyorlar mı? Tanrı'dan başkasının olsaydı onda birçok çelişki bulacaklardı.

15:9  Hiç kuşkusuz, Kuran'ı biz indirdik, biz; her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz.

85:21-22  Gerçekten, o şanlı bir Kuran'dır. Korunmuş bir ana levhadadır.

74:29-30  Halklar için bir levhadır/göstergedir. Üzerinde on dokuz vardır.