KURAN’IN KORUMA SİSTEMİ: 19


KURAN’I TANRI KORUMUŞTUR

Kuran; tanrısal, benzersiz, uydurulmamış, gerçek, korunmuş ve ayırt edici bir mesaj olduğunu iddia eder. Ancak bu iddiaların ispatı “Kuran’da yazıyor işte!” cümlesi değildir…

32:2  Bu kitabın indirilişi, hiç kuşkusuz, Evrenlerin Efendisi tarafındandır.

17:88  De ki: “Tüm insanlar ve cinler bu Kuran'ın bir benzerini oluşturmak amacıyla toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile onun bir benzerini oluşturamazlar.

2:23  Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure getirin. Tanrı'dan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru sözlü iseniz.

10:38  “Onu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Doğru sözlüler iseniz, buna benzer bir sure getirin ve Tanrı'dan başka çağırabildiklerinizi çağırın.”

11:13-14 “Onu o uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Hadi ona benzer, uydurulmuş on sure getirin. Tanrı'dan başka tüm dostlarınızı da çağırın, doğru sözlüler iseniz!“ Size cevap veremedilerse bilesiniz ki o Tanrı’nın bilgisiyle indirilmiştir ve O'ndan başka tanrı yoktur. Artık teslim olacak mısınız?

2:147  Bu, Sahibinden gelen gerçektir; artık kuşkulanma.

18:27 Sahibinin kitabından sana vahiy edileni oku. Kelimelerini hiçbir şey değiştirip kaldıramaz ve O'ndan başka bir sığınak da bulamazsın.

86:13  Bu, ayırt edici bir sözdür.

Kuran’daki bu “meydan okumalar”, kitabın göreceli bir ölçütü olan edebi yönünü değil; evrensel, nesnel ve rasyonel olan matematiksel yönünü savunur. Yani Kuran, hafızlar veya kütüphaneler sayesinde değil; bizzat Tanrı tarafından, yarattığı matematikle korunmuştur…

4:82  Kuran'ı incelemiyorlar mı? Tanrı'dan başkasının olsaydı onda birçok çelişki bulacaklardı.

15:9  Hiç kuşkusuz, Kuran'ı biz indirdik, biz; her hal ve şartta onu muhakkak koruyacak olan da biziz.

85:21-22  Gerçekten, o şanlı bir Kuran'dır. Korunmuş bir ana levhadadır.

74:29-30  Halklar için bir levhadır/göstergedir. Üzerinde on dokuz vardır.


19 SİSTEMİ NEDİR?

Kuran, 19 asal sayısı üzerine kurulu bir sistemle korunmuştur. Kuran’ı surelerinden ayetlerine, ayetlerinden harflerine kadar koruyan bu sistem; kitabın tanrısal ve korunmuş olduğuna dair evrensel, nesnel ve rasyonel deliller sunar.

19 SİSTEMİNİN HABERİ 

Mudessir (Gizlenen) olarak isimlendirilen 74. surede; Kuran’ın 19 sayısı üzerine kurulu ölçüsü ve bu ölçüye tanık olmasına rağmen “Kuran insan sözüdür” diyenlerin, ölçüyle artan ve cehennemin 19 bekçisine tanık olmakla son bulan cezası haber verilmiştir.

74:18 Nitekim o düşündü; ölçtü biçti.

74:19 Kahrolası, ne biçim ölçüp biçti.

74:20 Kahrolası, gene ne biçim ölçüp biçti.

74:21 Baktı.

74:22 Sonra surat astı, kaşlarını çattı.

74:23 Ve arkasını döndü; büyüklük tasladı:

74:24 “Bu” dedi, “etkileyici bir göz boyamadan başka bir şey değil.

74:25 “Bu sadece bir insan sözüdür.

74:26 Onu sekara/ölçüye atacağım.

74:27 Sekar/ölçü nedir bilir misin?

74:28 Ne arttırır, ne eksiltir

74:29 Halklar için bir göstergedir/ekrandır/levhadır.

74:30 Üzerinde on dokuz vardır.

74:31 Biz ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Onların sayısını (on dokuzu) da inkârcılar için bir sınav/huzursuzluk kaynağı yaptık. Kitap verilmiş olanları ikna etsin, inananların inancını güçlendirsin. Kitap verilmiş olanlarla inananların kuşkularını ortadan kaldırsın ve kalplerinde hastalık olanlarla inkarcılar da, “Tanrı bu örnekle ne demek istiyor?” desinler. Böylece Tanrı dilediğini/dileyeni saptırır ve dilediğini/dileyeni de doğruya iletir. Efendinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu halklara bir mesajdır.

74:32 Hayır, andolsun Ay'a

74:33 Geçtiği vakit geceye,

74:34 Ağardığı vakit sabaha,

74:35 Bu büyüklerden birisidir.

74:36 Halklara bir uyarıdır.

74:37 İlerlemek yahut geride kalmak dileyenleriniz için…

Yani 19 sistemi;

 • İnkâr edenler için huzursuzluk kaynağıdır (74:31).
 • Kitap verilmiş olanları ikna eder (74:31).
 • İnananların inancını güçlendirir (74:31).
 • İnancı eksik olanları ve inkârcıları şüphede bıraktırır (74:31).
 • Büyük delillerdendir (74:35).
 • İnsanlığa bir uyarıdır (74:36).
 • İlericiler ile gericileri ayırır (74:37).

*NOT:

74:26-27 ayetlerindeki “sekar” kelimesi, Kuran’da dört kez geçer (54:48, 74:26, 74:27, 74:42). “Sekar” kelimesinin kök anlamı “beyne acı veren sıcaklık”tır. Nitekim Araplar, aşırı sıcaklarda ''sekarethü’ş-şemsü (güneş onu şiddetle yaktı)” derler. Ayrıca “aşırı sıcak bir gün” anlamına gelen “yevmün müsemkırun” deyiminde de aynı fiilden türetilen “müsemkırun” sözcüğü kullanılır.

Bu kelime çevirilerde bazen “sekar” olarak bırakılmış, bazen de “cehennem” olarak çevrilmiştir. Cehennem olarak çevrilmesinde art niyet yoktur; çünkü bu kelime cehennemden bahsederken de kullanılmıştır ancak, bu durum kelimenin anlamını “cehennem” yapmaz. Cehennemden bahsederken de kullanılması/kullanılabilmesi, cehennemin “acı veren ve ölçülü ceza” olmasıdır. Nitekim Kuran, cehennem cezasını; dünyada katlanmaya başlayan ve en sonunda yapıp-edilenlerin ölçülü karşılığı olarak tanımlar.

72:17 ...Kim Efendinin mesajından yüz çevirirse onu zorlu ve katlanarak artan bir cezaya çarptırırız.

6:160  Kim iyilik getirirse, kendisine getirdiğinin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, ancak dengiyle cezalandırılır ve kendilerine haksızlık edilmez.

54:48-49  Yüzükoyun ateşe sürüklenecekleri gün: "Sekarın/cehennemin/ölçünün dokunuşunu tadın." Biz her şeyi belli bir ölçüyle yaratmışızdır.

Tanrı, 74:26-27 ayetlerinde “sekar” kelimesine “ölçü/ölçekli” anlamlarını vermiştir. Yani, hem Kuran’a insan sözü demesinden dolayı cehenneme atılan insandan hem de Kuran’ın ölçüye/ölçekli olana (bilgisayara) atılmasından bahsetmektedir. Ayrıca “sekar” kelimesinin anlamı, 74:27-28 ayetleriyle “ölçü/ölçülü” olarak açıklanmıştır da…

74:26 Onu sekara atacağım.
74:27 Sekar nedir bilir misin?
74:28 Ne arttırır, ne eksiltir. (Edip Yüksel)
74:28 Geride bir şey koymaz, bırakmaz. (Diyanet İşleri)
74:28 Ortada birşey bırakmaz, hiçbir şeyi görmezlik etmez o. (Yaşar Nuri Öztürk)

Yani, 74:26-31 ayetleri; Kuran’ın koruma sistemini (19’u) ve onu inkâr edenlerin karşılaşacağı 19 cehennem bekçisini haber vermektedir. “Yok, on dokuz yalnızca cehennem meleklerinin sayısıdır!” diye diretenler şunu düşünsün; İnkârcılar için bir sınav (74:31), kitap verilmiş olanları ikna edici (74:31), inananların inancını güçlendiren (74:31), kitap verilmiş olanlarla inananların kuşkularını ortadan kaldırabilecek şey (74:31); öldükten sonra cehennem meleklerinin sayısını görmek midir, yoksa Kuran’ın koruma sistemine tanık olmak mıdır?


19 SİSTEMİNİN MUCİZELERİ/İŞARETLERİ/DELİLLERİ

SİSTEMİ KEŞFEDEN ELÇİ 

74. surede haber verilmiş olan 19 sistemi; 1974 yılında, Reşad Halife tarafından keşfedilmiştir.

Reşad Halife, Kuran’ı bilgisayar ortamına aktararak; kitaptaki birçok şeyin 19'un katı olarak ayarlandığını ve başlangıç harflerindeki sırrı açığa çıkarmıştır. Dahası; Reşad Halife, Kuran’da haber verilmiş olan bir elçidir (peygamber değil).

72:26 O geleceği bilendir; ve O sırrını hiç kimseye göstermez

72:27 Ancak seçtiği bir elçi hariç; nitekim O, o elçiden önceye ve sonraya ait bir gözlem sunar. 

72:28 Böyleceelçilerin Efendi’lerinin mesajını ilettikleri ortaya çıksın. O onların yaptıklarını tümüyle kuşatmıştır ve her şeyi sayı olarak hesaplamıştır.

Görüldüğü gibi bu ayetlerde; bir elçiye sırrın verileceği, böylece önceki ve sonraki (bütün) elçilerin Tanrı’nın mesajını ileteceklerini/iletmiş olduklarını kanıtlayacağı ve Tanrı’nın her şeyi sayı olarak hesapladığı söylenir. Ayrıca, kanıtlayıcı elçiden bahseden 72:27 ayetinin orijinalinin “halfihî rasadâ” olarak bitmesi de ayrı bir delildir/ayettir/işarettir! 

ORİJİNAL: إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

OKUNUŞU: İllâ meni artedâ min resûlin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihî rasadâ.

*NOT:

“Son elçi Muhammed’dir, ne Reşad’ı!” diyenler, elçi-peygamber farkının ne olduğunu bilmemektedir. Yok, farkı bilmesine rağmen “Son elçi Muhammed’dir” diyenler ise; hiçbir delile sahip olmadan Yusuf’un son elçi olduğunu iddia edenler gibidir (40:34)…

Muhammed peygamber kendisinden önceki yasaları doğrulamış ve her şeyin kapsayıcısı olan yeni kitap Kuran’ı tebliğ etmiştir. Artık, yeni bir kitap veya peygamber gelmeyecektir. Son kitap Kuran, son peygamber Muhammed’dir (5:48, 33:40). Fakat Tanrı’nın mevcut mesajlarını, doğruyu ve gerçeği insanlara ileten/tavsiye eden elçilerin sonuncusu Muhammed değildir.


BESMELE 

Kuran’ın ilk ayeti olan ve besmele olarak bilinen “bismillâhirrahmânirrahîm” sözü, 19 sisteminin adeta şifresidir.

Besmele, 19 (19x1) Arapça harften oluşur.

image

Kuran’da 114 (19x6) adet besmele bulunur.

image
Besmelede; “bsm” (ismiyle) kelimesi ve Tanrı’nın üç ismi (Allah, Rahman, Rahim) bulunur. Tanrı’nın besmeledeki isimleri, Kuran boyunca 19’un katı kadar geçerler. 

Allah = 2698 (19x142)

Rahman = 57 (19x3)

Rahim = 114 (19x6) 

“Bsm” (ismiyle) kelimesinin özelliği ise farklıdır. Normalde ‘elif’ harfi ile yazılan “basm - باسم“ kelimesi (56:74, 56:96, 69:52, 96:1), besmelede ‘elif’ harfi olmadan “bsm - بسم" şeklinde yazılır. Besmeledeki yazılış şekli üç ayette görülür (1:1, 11:41, 27:30). Bu ayetler Kuran’ı üç parça olarak korur; birincisinden ikincisine 1520 (19×80) ayet, ikincisinden üçüncüsüne 1691 (19×89) ayet, üçüncüsünden Kuran'ın sonuna kadar 3135 (19×165) ayet bulunur.

["BSM-ALLAH-RAHMAN-RAHİM" SAYIMLARINA BAK] 

"ALLAH" İSMİYLE YAPILMIŞ MÜHÜR

Besmelede geçen "Allah" isminin, Kuran’ı iki farklı şekilde koruyuşu da vardır.

Bunlardan birisi Allah kelimesinin (Sure No-Ayet No-Adet) şeklinde oluşturulan tablosuyla görülür. Kuran'da geçen "Allah" kelimeleri için; sure no, ayet no, ayetteki geçiş adedi şeklinde bir tablo oluşturduğumuzda, her sütunun kendi içlerindeki toplamı 19'un katıdır.

["ALLAH (SURE-AYET-ADET)" TABLOSUNUN TAMAMINA BAK]

Diğer koruma ise yukarıda gösterilen (Sure-Ayet-Adet) tablosuna, "Allah" isminin geçtiği ayetlerin Kuran'daki sırasını da katarak oluşturulan ardışık sayı ile görülür.

"Allah" isminin geçtiği ayetlerin; Kuran’daki sırası (kaçıncı ayet olduğu), sure no (hangi surede olduğu), ayet no (hangi ayet olduğu) ve ayette geçen "Allah" adedi ardışık dizildiğinde oluşan 15124 basamaklı sayı 19’un tam katıdır. Ve bu sayının basamak sayısı olan 15124' de 19'un tam katıdır (19x796).

[15124 BASAMAKLI SAYIYA BAK] 

["ALLAH (KAÇINCI AYET-SURE-AYET-ADET)" TABLOSUNUN TAMAMINA BAK]


SURE VE AYET ADEDİ

Kuran, toplam 114 (19x6) sureden ve 6346 (19x334) ayetten oluşur.

image

BÜTÜNSEL KORUMA

Sırasıyla, ilk sureden son sureye kadar (Fatiha Suresi’nden başlayıp, Bakara Suresi ile devam edip, Nas Suresi’ne kadar); her surenin sahip olduğu toplam ayet adedi ve ayetlerin numaraları yan yana yazılır.

7123456728612345678910… (diye başlanır)

Bu şekilde, 12692 basamaklı devasa bir sayı elde edilir ve bu sayı 19’un tam katıdır. [BAK]

image

Ayrıca, basamak sayısı olan 12692 de 19’un tam katıdır (19x668). Hatta bu basamak sayısı, toplam ayet adedinin de tam iki katıdır (2x6346).

Bu delili kendiniz de test etmek isterseniz, şu siteyi kullanabilirsiniz.

Buna ek olarak şu sağlamalara da bakabilirsiniz;

Sure Sırası | Ayet Adedi | Kelime Adedi
Kaçıncı Ayet | Sure No | Ayet No | Kelime Adedi
Kaçıncı Ayet | Sure No | Ayet No | Allah Adedi | Kelime Adedi


KURAN’DAKİ SAYILAR

Kuran’daki tam sayıların -tekrarsız- toplamı 162146 (19x8534)’dır.

image

Kuran’da bazı sayıların dolaylı yoldan söylenişi dikkat çeker. Bu kullanımlar, tam sayıların -tekrarsız- toplamının 19'un katı olarak ayarlandığına dair ayrı bir işarettir.

Örneğin 29:14 ayetinde “950” sayısı, “1000” ve “50” sayıları ile anlatılır.

29:14  Nuh'u, halkına göndermiştik ve onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı…

Başka bir örnek 18:25 ayetinde görülür. Bu ayette “309” yerine; “300” ve “9” sayıları ayrı ayrı kullanılır. Hatta 18:9 ayetinde bu rakamlara göndermede bulunulur. 

18:9  Mağaradakilerin ve onlarla ilgili rakamların ilginç kanıtlarımızdan başka bir şey olduğunu mu sandın? 

18:25 Mağaralarında üç yüz yıl kalıp dokuz arttırdılar.

Görüldüğü gibi “950” ve “309” sayıları, “1000-50″ ve “300+9″ şeklinde (zaten Kuran'da kullanılmış olan sayılarla) söylenerek; tam sayıların tekrarsız toplamına “950” ve “309” sayılarının ayrıca eklenmemelerini sağlanır. Böylece, tam sayıların tekrarsız toplamı olan 162146 (19x8534) sayısı bozulmaz.


BAŞLANGIÇ HARFLERİ

29 surenin ilk ayetlerinde, kelime anlamı olmayan harfler bulunur. Bu harflere “Başlangıç Harfleri” denilir ve 14 çeşit (7 çift) kombinasyonu vardır.

15:87  Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran'ı verdik.

Başlangıç harfleri, 29 surenin giriş ayetidir ve bazılarının hemen peşinden bu harflerin delil/işaret/mucize olduğu belirtilir.

2:1 Elif, Lâm, Mim.

3:1 Elif, Lam, Mim.

7:1 Elif, Lam, Mim, Sad.

10:1 Elif, Lam, Ra. İşte sana hikmetlerle dolu Kitap'ın mucizeleri/delilleri.

11:1 Elif, Lam, Ra. Öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.

12:1 Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın mucizeleridir/delilleridir.

13:1 Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın mucizeleridir/delilleridir. Efendinden sana indirilen, gerçektir; fakat halkın çoğu gerçeği onaylamaz.

14:1 Elif, Lam, Ra. Bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, halkı Efendisinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, O Güçlü ve Övgüye layık olanın yoluna…

15:1 Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık Kuran'ın mucizesidir/delilidir.

19:1 Kef, Ha, Ya, Ayn, Sad.

20:1 Ta, He.

26:1-2 Ta, Sin, Mim. Bunlar, açıklayıcı kitabın mucizeleridir/delilleridir.

27:1 Ta, Sin. Bunlar Kuran'ın, apaçık bir kitabın mucizeleridir/delilleridir.

28:1-2 Ta, Sin, Mim. Bunlar, açıklayıcı kitabın mucizeleridir/delilleridir.

29:1 Elif, Lam, Mim.

30:1 Elif, Lam, Mim.

31:1-2 Elif, Lam, Mim. Bunlar bu bilge kitabın mucizeleridir/delilleridir.

32:1 Elif, Lam, Mim.

36:1 Ya, Sin.

38:1 Sad. Mesajı içeren bu Kuran'a andolsun.

40:1 Ha, Mim.

41:1 Ha, Mim.

42:1-2 Ha, Mim. Ayn, Sin, Kaf.

43:1 Ha, Mim.

44:1 Ha, Mim.

45:1 Ha, Mim.

46:1 Ha, Mim.

50:1 Kaf. Şanlı Kuran'a andolsun.

68:1 NuN. Kaleme ve yazdıklarına andolsun.

*Kuran’da, tekil olan ‘ayet’ kelimesi ‘mucize/işaret/delil’ anlamlarına gelir; yani ‘bir adet Kuran ayeti’ demek değildir. Çoğulu olan “ayaat” kelimesi ise hem ‘mucizeler/işaretler/deliller’ hem de ‘Kuran ayetleri anlamlarına gelir.   

Başlangıç harfleri, sureleri harfi harfine korur. Başlangıç harflerine sahip bir surede; kombinasyondaki harfler, o surede 19’un katı kadar geçerler. Örneğin; “ye, sin” harf kombinasyonuna sahip 36. suredeki ‘ye’ ve ‘sin’ harflerinin toplamı 285 (19x15)’tir.

Bazı sureler ise aynı kombinasyona sahiptir; bu surelerdeki harflerin genel toplamı 19’un katıdır. Örneğin; “elif, lam, ra” kombinasyonuna sahip 10, 11, 12, 14, 15. surelerdeki ‘elif’, ‘lam’ ve ‘ra’ harflerinin toplamı 9481 (19x499)’dir.

Bazı surelerin ise başlangıç harfleri değil, başlangıç harfi vardır. Başlangıç harfli sureler, harfini kombinasyonunda bulunduran surelerle bağlantılıdır. Örneğin; ‘sad’ başlangıç harfine sahip 38. surenin sayımları, kombinasyonunda ‘sad’ harfini içeren 7. ve 19. surelerle birlikte hesaplanır. Benzer şekilde ‘kaf’ harfine sahip 50. sure, kombinasyonunda ‘kaf’ harfini içeren 42. sure ile birlikte hesaplanır.

image

[29 SURENİN HARFİ HARFİNE DETAYLI SAYIMLARINA BAK]

Ayrıca, başlangıç harfli surelerin bazılarında dikkat çekici “harf oyunları” yapılmıştır. Örneğin; ‘nun’ başlangıç harfine sahip 68.surede YuNus peygamberden bahsedilirken; ‘nun’ harfi içermeyen “sahibil hut” (balığın arkadaşı) kelimeleri kullanılır. Benzer şekilde, Kuran boyunca Lut’un inkârcı halkından “kavmu Lut” olarak bahsedilirken; ‘kaf’ başlangıç harfine sahip 50. surede, ‘kaf’ harfi içermeyen “ihvanu Lut” kelimeleri kullanılır.


YAZIM HATALARI

19 sistemi, Kuran’ı orijinal haliyle korur ve nüshalardaki hataları harfine kadar açığa çıkarır.

68. SURENİN BAŞLANGIÇ HARF(LER)İ 

Birçok nüshada 68. surenin başlangıç harfi ‘nun’ olarak verilmiştir. Tek bir başlangıç harfine sahip sureler, harfini kombinasyonunda bulunduran diğer surelerle bağlantılıdır;ancak ‘nun’ harfi, 68. sureden başka hiçbir surenin başlangıç harf kombinasyonunda yoktur. Yani 19 sistemine göre, 68. sure başlangıç harfine değil, başlangıç harflerine sahip olmalıdır.

Yapılan incelemeler, 19 sisteminin işaretini kanıtlamıştır: 21:87 ayetinde, Yunus peygamberden “zannun” (yani ‘nun’ harfine sahip kişi) olarak bahsedilir. Bu ayetteki 'nun’ harfinin yazılışı, Arapça seslendirildiği (NooN/NuN) gibidir; yani iki adet ‘nun’ harfi içerir (ن ون). Dolayısıyla 68. surenin başlangıç harf(ler)i de
‘nun’ (ن ون) şeklinde yazılmalıdır.

7:69 AYETİNDEKİ SAD-SİN KARIŞIKLIĞI

19 kodunun ilk araştırmacıları, ‘sad’ başlangıç harfine sahip 7-19-38. surelerdeki toplam ‘sad’ adedini 153 bulmuşlardır. Ancak bu sayı, 19’un katı değildir ve 152 (19x8)’den bir fazladır… 

Defalarca yapılan sayımlardan sonra, en eski nüshalardan biri olan Taşkent nüshası incelenmiş ve “bastatan” kelimesinin ‘sad’ değil de 'sin’ harfiyle yazıldığı görülmüştür.

image

Böylece, bu surelerde toplam 152 (19x8) ‘sad’ harfinin olduğu ve 7:69 ayetindeki “bastatan” kelimesinin ‘sin’ harfiyle yazılması gerektiği kanıtlanmıştır. Günümüzdeki nüshaların çoğunda bu kelime ‘sad’ harfi ile yazılıdır ancak, üstünde/altında küçük bir ‘sin’ harfi bulunur.

image

FAZLA/EKSİK YAZILAN ELİF HARFLERİ

‘Hemze’ veya ‘lamelif’ işaretlerinin ‘elif’ harfi yerine kullanılması ve kelimelerin ‘elif’ harfi içerip içermediği tartışmaları; ‘elif’ harfinin yazımında hatalara sebep olmuştur. Kimi zaman fazla, kimi zaman eksik yazılmıştır…

Örneğin "kafir" kelimesi; “kfr” olarak yazılması gerekirken, fazladan ‘elif’ harfi kullanılarak “kAfr” olarak yazılmıştır. Örneği 13:42 ve 74:10 ayetinde görülebilir.

image

Biraz daha ilginç bir örnek, 21:112 ayetinde görülür. Yine fazladan ‘elif’ kullanımı vardır, ve bu kullanım; “qul” olması gereken kelimeyi “qâle” olarak yazdırtmıştır. 

21:112 ayetindeki kelime: 

image“Qul” formu: image“Qâle” formu: image

Görüldüğü gibi 21:112 ayetindeki kelime “qul” formatındadır; ancak fazladan yazılmış bir ‘elif’ harfiyle “qÂle” olarak yanlış yazılmıştır. Formatı icabıyla “qul” olduğunu göstermesi dışında; 21:108’den 21:112’ye kadar okunduğunda, Tanrı’nın Muhammed peygambere “de ki” diye hitap ettiği açıktır.

21:108  De ki: “Sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahiy ediliyor. Artık teslim olacak mısınız?”

21:109  Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Size yeterli ölçüde bildirdim. Size söz verilen şeyin yakın mı, yoksa uzak mı olduğunu bilmem.”

21:110  "O, açıklanan sözü de bilir, gizlediklerinizi de bilir.“

21:111  "Hiç bilmiyorum; belki sizin için bir test ve belli bir süreye kadar bir hoşlanma vesilesi olur.”

21:112  De ki: “Efendim, hükmünü gerçekleştir. Sizin yakıştırdıklarınıza karşı sadece Esirgeyen olan Efendimizden yardım istenir.”

*Bu hata, 19 sistemi sayesinde bulunmamıştır. Ancak, başka bir matematiksel harmoniyi ortaya koymuştur. Hata düzeltildiğinde; “qul” (de ki) ve “qale” (dediler) kelimesi, Kuran boyunca eşit sayıda -332’şer kere- geçerler.


SAHTE ‘AYETLER’

19 sistemi; başında veya içinde besmele bulundurmayan biricik sure olarak dikkat çeken 9. surenin ayetlerinin arttırıldığını açığa çıkarmıştır. Matematiksel deliller ve diğer işaretler 9. surenin 127 ayet olduğunu kanıtlar.

 • Kuran boyunca yalnızca Tanrı için kullanılan “Rahim” ve “Rauf” nitelemeleri, 9:128’de Muhammed peygamber için kullanılmıştır. 

ORİJİNAL: لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

OKUNUŞU: Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz, aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm. 
 • 9. surede; Kuran ayetleriyle dalga geçen inkârcıların, korktukları şeyin açığa çıkacağı söylenir.

9:64-65  İkiyüzlüler, kalplerindekini kendilerine haber verecek bir surenin inmesinden çekiniyorlar. De ki: “Alay edin bakalım, Tanrı korktuğunuz şeyi açığa çıkaracak.” Kendilerine sorarsan, “Biz sadece şakalaşıp oynuyorduk” derler. De ki: “Siz, Tanrı ile, ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyorsunuz?

 • 9. surenin orijinali (127 ayetli hali); inkârcıların “arttırma” meraklarını ve inen surelere tepkilerini vurgulayarak biter. 

9:124  Her ne zaman bir sure inse, “Bu sure hanginizin gerçeği onaylamasını arttırdı?” diye soranlar var. Gerçeği onaylayanların onayını arttırdı ve onlar sevinip birbirlerini müjdelerler.

9:125  Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince… Onların da kötülüklerini arttırmıştır ve onlar kâfirler olarak ölürler.

9:126  Her sene, bir iki defa belalarla sınandıklarını görmüyorlar mı? Buna rağmen ne tövbe ediyorlar, ne de öğüt alıyorlar.

9:127  Ne zaman bir sure inse, “Kimse sizi görüyor mu?” diye bakışırlar. Sonra da dönüp giderler. Anlamaz bir topluluk olduklarından Tanrı kalplerini çevirmiştir.

 • Peygamberi, Kuran’ı uydurmakla itham eden inkârcıların; Kuran’a ekleme yapma çabaları teşhir edilmiştir.

46:8  Yoksa “Onu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Onu ben uydurduysam, siz beni Tanrı’dan gelecek hiçbir şeye karşı koruyamazsınız. O, onun (Kuran'ın) içine ekleyip taşırdıklarınızı çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda tanık olarak O yeter. O, Bağışlayandır, Şefkatlidir.

 • 9:128 ve 129'un, Kuran nüshalarına eklenmesine izin veren Tanrı; inkarcılar ve sabit fikirliler için ekstra bir test, sisteme tanık olanlar için ise ekstra bir delil sunmuştur. 

22:52-54  Tanrı sapkının attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra Tanrı ayetlerini sağlamlaştırır. Tanrı Bilendir, Bilgedir. Böylece sapkının attığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katı olanlar için bir test haline sokar. Zalimler, elbette apaçık bir karşıtlık içindedirler. Bu durum, aynı zamanda, kendilerine bilgi verilmiş olanların bunun Efendilerinden gelen bir gerçek olduğunu anlamalarını sağlar. Böylece kalpleri onu benimser ve onaylar. Tanrı, elbette, gerçeği onaylayanları doğru yola ulaştırır.

 • Arttırılmış/sahte 'ayetler’ için ölümsüzlük mucizesi uydurulmuştur.
Rivayete göre; ‘Kim bulunduğu günde Tevbe suresinin sonundaki iki ayeti okursa, o gün ölmez’. Başka bir rivayette ise ‘O gün öldürülmez’. Diğer bir rivayette ‘O gün ne öldürülür, ne de madeni bir aletle yaralanır’. Geceleyin de okusa yine böyledir. Tavsiye edilen sabah ve akşam okunmasıdır.Salihlerden bir kısmı bu hadisi hatırlayarak hastalandıkları veya kendilerini böyle sandıkları zaman okumuşlardır. Yetmiş yaşında bulunurken bu ayetlere devam ettikleri için yüz-yüz yirmi yaş yaşamışlardır. Allah onların ruhunu almak istediğinde, rüyalarında peygamberi görürler, peygamber onlara ‘Bizden daha ne kadar kaçacaksın?’ diyerek uyarıda bulunur. Bunun üzerine onlar da iki ayeti okumayı terk ederler ve böylece ölürler.”

*DİPNOT:

Acaba 9:128 ve 9:129 Kuran’ın ayetlerinden mi, yoksa sonradan mı eklenmişler?” sorusunu sormak seni kafir değil; gerçeğin peşinde olanlardan yapar. Asıl tehlike, sabit fikirlilik yapıp; “Ayet atılıyorsa yalandır!” demektir.

4:82  Kuran'ı incelemiyorlar mı? Tanrı’dan başkasının olsaydı onda birçok çelişki bulacaklardı.

47:24 Neden Kuran'ı araştırıp incelemezler? Yoksa kilitli mi beyinleri?

22:52-54  Tanrı sapkının attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra Tanrı ayetlerini sağlamlaştırır. Allah Bilendir, Bilgedir. Böylece sapkının attığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katı olanlar için bir test haline sokar. Zalimler, elbette apaçık bir karşıtlık içindedirler…

Çünkü Kuran’a göre; inanmak ve bilmek akılladır, deneyledir…

17:36  Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve idrak hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.

38:29 Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur; ayetlerini incelesinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.

Kaldı ki, peygamberler bile inançlarının güçlenmesi için Tanrı’dan işaretler istemiştir. 

2:260  İbrahim, “Efendim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster” demişti. “Yoksa onaylamıyor musun” dedi. “Elbette; ancak kalbimi güçlendirmesi için” dedi.  

7:143  Musa, belirlenen vakitte bize gelince ve Efendisi kendisiyle konuşunca, “Efendim, bana görün, sana bakayım” dedi… 

Sonuç olarak, 19 sistemi; Kuran’ı orijinal haliyle koruyan, nüshalardaki hataları harfi harfine ortaya çıkaran, kitabın tanrısal olduğuna dair evrensel ve fiziksel deliller sunan bir hediyedir! Herhangi bir nüshanın hatalı/eksik/fazla olması Kuran’ın korunmadığını değil, o nüshanın hatalı olduğunu gösterir.

85:21-22 Gerçekten, o şanlı bir Kuran'dır. Korunmuş bir ana levhadadır. 

74:31 …Kitap verilmiş olanları ikna etsin, inananların inancını güçlendirsin. Kitap verilmiş olanlarla inananların kuşkularını ortadan kaldırsın 

41:53 Onun gerçek olduğu onlara apaçık oluncaya kadar onlara, ufuklarda ve kendi içlerinde işaretlerimizi/kanıtlarımızı göstereceğiz. Efendinin her şeye tanık olması yetmez mi?

27:93 De ki: “Övgü Tanrı’yadır; işaretlerini/kanıtlarını size gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız 

6:149  De ki: ”En güçlü delil Tanrı’nındır. Dileseydi, elbette hepinizi doğruya ulaştırırdı…


SAYIM YAPACAKLAR İÇİN UYARI & TAVSİYE

 • Çoğu Türkçe Kuran çevirilerinin başlangıç harflerinde hatalar vardır.

  - 19. surenin 1. ayetinde geçen ‘kaf’ değil, ‘kef’ harfidir.
  - 20. surenin 1. ayetinde geçen ‘ha’ değil, ‘he’ harfidir.
 • Rakamsız ayetler (sure başı besmeleler) harf sayımına katılırlar ancak kelime sayımına katılmazlar.

 • Bir sayı ve basamak sayısı 19'un katı mı diye kontrol etmek için burayı kullanabilirsiniz.