YAZIM HATALARI


19 sistemi, Kuran’ı orijinal haliyle korur ve nüshalardaki hataları harfine kadar açığa çıkarır.

68. SURENİN BAŞLANGIÇ HARF(LER)İ 

Birçok nüshada 68. surenin başlangıç harfi ‘nun’ olarak verilmiştir. Tek bir başlangıç harfine sahip sureler, harfini kombinasyonunda bulunduran diğer surelerle bağlantılıdır;ancak ‘nun’ harfi, 68. sureden başka hiçbir surenin başlangıç harf kombinasyonunda yoktur. Yani 19 sistemine göre, 68. sure başlangıç harfine değil, başlangıç harflerine sahip olmalıdır.

Yapılan incelemeler, 19 sisteminin işaretini kanıtlamıştır: 21:87 ayetinde, Yunus peygamberden “zannun” (yani ‘nun’ harfine sahip kişi) olarak bahsedilir. Bu ayetteki 'nun’ harfinin yazılışı, Arapça seslendirildiği (NooN/NuN) gibidir; yani iki adet ‘nun’ harfi içerir (ن ون). Dolayısıyla 68. surenin başlangıç harf(ler)i de
‘nun’ (ن ون) şeklinde yazılmalıdır.

7:69 AYETİNDEKİ SAD-SİN KARIŞIKLIĞI

19 kodunun ilk araştırmacıları, ‘sad’ başlangıç harfine sahip 7-19-38. surelerdeki toplam ‘sad’ adedini 153 bulmuşlardır. Ancak bu sayı, 19’un katı değildir ve 152 (19x8)’den bir fazladır… 

Defalarca yapılan sayımlardan sonra, en eski nüshalardan biri olan Taşkent nüshası incelenmiş ve “bastatan” kelimesinin ‘sad’ değil de 'sin’ harfiyle yazıldığı görülmüştür.

image

Böylece, bu surelerde toplam 152 (19x8) ‘sad’ harfinin olduğu ve 7:69 ayetindeki “bastatan” kelimesinin ‘sin’ harfiyle yazılması gerektiği kanıtlanmıştır. Günümüzdeki nüshaların çoğunda bu kelime ‘sad’ harfi ile yazılıdır ancak, üstünde/altında küçük bir ‘sin’ harfi bulunur.

image

FAZLA/EKSİK YAZILAN ELİF HARFLERİ

‘Hemze’ veya ‘lamelif’ işaretlerinin ‘elif’ harfi yerine kullanılması ve kelimelerin ‘elif’ harfi içerip içermediği tartışmaları; ‘elif’ harfinin yazımında hatalara sebep olmuştur. Kimi zaman fazla, kimi zaman eksik yazılmıştır…

Örneğin "kafir" kelimesi; “kfr” olarak yazılması gerekirken, fazladan ‘elif’ harfi kullanılarak “kAfr” olarak yazılmıştır. Örneği 13:42 ve 74:10 ayetinde görülebilir.

image

Biraz daha ilginç bir örnek, 21:112 ayetinde görülür. Yine fazladan ‘elif’ kullanımı vardır, ve bu kullanım; “qul” olması gereken kelimeyi “qâle” olarak yazdırtmıştır. 

21:112 ayetindeki kelime: 

image“Qul” formu: image“Qâle” formu: image

Görüldüğü gibi 21:112 ayetindeki kelime “qul” formatındadır; ancak fazladan yazılmış bir ‘elif’ harfiyle “qÂle” olarak yanlış yazılmıştır. Formatı icabıyla “qul” olduğunu göstermesi dışında; 21:108’den 21:112’ye kadar okunduğunda, Tanrı’nın Muhammed peygambere “de ki” diye hitap ettiği açıktır.

21:108  De ki: “Sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu bana vahyediliyor. Artık teslim olacak mısınız?”

21:109  Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Size yeterli ölçüde bildirdim. Size söz verilen şeyin yakın mı, yoksa uzak mı olduğunu bilmem.”

21:110  "O, açıklanan sözü de bilir, gizlediklerinizi de bilir.“

21:111  "Hiç bilmiyorum; belki sizin için bir test ve belli bir süreye kadar bir hoşlanma vesilesi olur.”

21:112  De ki: “Efendim, hükmünü gerçekleştir. Sizin yakıştırdıklarınıza karşı sadece Rahman olan Efendimizden yardım istenir.”

*Bu hata, 19 sistemi sayesinde bulunmamıştır. Ancak, başka bir matematiksel harmoniyi ortaya koymuştur. Hata düzeltildiğinde; “qul” (de ki) ve “qale” (dediler) kelimesi, Kuran boyunca eşit sayıda -332’şer kere- geçerler.