KURAN’DAKİ SAYILAR


Kuran’daki tam sayıların -tekrarsız- toplamı 162146 (19x8534)’dır.

image

Kuran’da bazı sayıların dolaylı yoldan söylenişi dikkat çeker. Bu kullanımlar, tam sayıların -tekrarsız- toplamının 19'un katı olarak ayarlandığına dair ayrı bir işarettir.

Örneğin 29:14 ayetinde “950” sayısı, “1000” ve “50” sayıları ile anlatılır.

29:14  Nuh'u, halkına göndermiştik ve onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı…

Başka bir örnek 18:25 ayetinde görülür. Bu ayette “309” yerine; “300” ve “9” sayıları ayrı ayrı kullanılır. Hatta 18:9 ayetinde bu rakamlara göndermede bulunulur. 

18:9  Mağaradakilerin ve onlarla ilgili rakamların ilginç kanıtlarımızdan başka bir şey olduğunu mu sandın? 

18:25 Mağaralarında üç yüz yıl kalıp dokuz arttırdılar.

Görüldüğü gibi “950” ve “309” sayıları, “1000-50″ ve “300+9″ şeklinde (zaten Kuran'da kullanılmış olan sayılarla) söylenerek; tam sayıların tekrarsız toplamına “950” ve “309” sayılarının ayrıca eklenmemelerini sağlanır. Böylece, tam sayıların tekrarsız toplamı olan 162146 (19x8534) sayısı bozulmaz.