BAŞLANGIÇ HARFLERİ


29 surenin ilk ayetlerinde, kelime anlamı olmayan harfler bulunur. Bu harflere “Başlangıç Harfleri” denilir ve 14 çeşit (7 çift) kombinasyonu vardır.

15:87  Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran'ı verdik.

Başlangıç harfleri, 29 surenin giriş ayetidir ve bazılarının hemen peşinden bu harflerin delil/işaret/mucize olduğu belirtilir.

2:1 Elif, Lâm, Mim.

3:1 Elif, Lam, Mim.

7:1 Elif, Lam, Mim, Sad.

10:1 Elif, Lam, Ra. İşte sana hikmetlerle dolu Kitap'ın mucizeleri/delilleri.

11:1 Elif, Lam, Ra. Öyle bir kitaptır ki, Bilge ve her şeyden Haberdar biri tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanıp detaylanmıştır.

12:1 Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın mucizeleridir/delilleridir.

13:1  Elif, Lam, Mim, Ra. Bunlar kitabın mucizeleridir/delilleridir. Efendinden sana indirilen, gerçektir; fakat halkın çoğu gerçeği onaylamaz.

14:1 Elif, Lam, Ra. Bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, halkı Efendisinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, O Güçlü ve Övgüye layık olanın yoluna…

15:1 Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın ve apaçık Kuran'ın mucizesidir/delilidir.

19:1 Kef, Ha, Ya, Ayn, Sad.

20:1 Ta, He.

26:1-2 Ta, Sin, Mim. Bunlar, açıklayıcı kitabın mucizeleridir/delilleridir.

27:1 Ta, Sin. Bunlar Kuran'ın, apaçık bir kitabın mucizeleridir/delilleridir.

28:1-2 Ta, Sin, Mim. Bunlar, açıklayıcı kitabın mucizeleridir/delilleridir.

29:1 Elif, Lam, Mim.

30:1 Elif, Lam, Mim.

31:1-2 Elif, Lam, Mim. Bunlar bu bilge kitabın mucizeleridir/delilleridir.

32:1 Elif, Lam, Mim.

36:1 Ya, Sin.

38:1 Sad. Mesajı içeren bu Kuran'a andolsun.

40:1 Ha, Mim.

41:1 Ha, Mim.

42:1-2 Ha, Mim. Ayn, Sin, Kaf.

43:1 Ha, Mim.

44:1 Ha, Mim.

45:1 Ha, Mim.

46:1 Ha, Mim.

50:1 Kaf. Şanlı Kuran'a andolsun.

68:1 NuN. Kaleme ve yazdıklarına andolsun.

*Kuran’da, tekil olan ‘ayet’ kelimesi ‘mucize/işaret/delil’ anlamlarına gelir; yani ‘bir adet Kuran ayeti’ demek değildir. Çoğulu olan “ayaat” kelimesi ise hem ‘mucizeler/işaretler/deliller’ hem de ‘Kuran ayetleri anlamlarına gelir.   

Başlangıç harfleri, sureleri harfi harfine korur. Başlangıç harflerine sahip bir surede; kombinasyondaki harfler, o surede 19’un katı kadar geçerler. Örneğin; “ye, sin” harf kombinasyonuna sahip 36. suredeki ‘ye’ ve ‘sin’ harflerinin toplamı 285 (19x15)’tir.

Bazı sureler ise aynı kombinasyona sahiptir; bu surelerdeki harflerin genel toplamı 19’un katıdır. Örneğin; “elif, lam, ra” kombinasyonuna sahip 10, 11, 12, 14, 15. surelerdeki ‘elif’, ‘lam’ ve ‘ra’ harflerinin toplamı 9481 (19x499)’dir.

Bazı surelerin ise başlangıç harfleri değil, başlangıç harfi vardır. Başlangıç harfli sureler, harfini kombinasyonunda bulunduran surelerle bağlantılıdır. Örneğin; ‘sad’ başlangıç harfine sahip 38. surenin sayımları, kombinasyonunda ‘sad’ harfini içeren 7. ve 19. surelerle birlikte hesaplanır. Benzer şekilde ‘kaf’ harfine sahip 50. sure, kombinasyonunda ‘kaf’ harfini içeren 42. sure ile birlikte hesaplanır.

image

[29 SURENİN HARFİ HARFİNE DETAYLI SAYIMLARINA BAK]

Ayrıca, başlangıç harfli surelerin bazılarında dikkat çekici “harf oyunları” yapılmıştır. Örneğin; ‘nun’ başlangıç harfine sahip 68.surede YuNus peygamberden bahsedilirken; ‘nun’ harfi içermeyen “sahibil hut” (balığın arkadaşı) kelimeleri kullanılır. Benzer şekilde, Kuran boyunca Lut’un inkârcı halkından “kavmu Lut” olarak bahsedilirken; ‘kaf’ başlangıç harfine sahip 50. surede, ‘kaf’ harfi içermeyen “ihvanu Lut” kelimeleri kullanılır.