SAHTE 'AYETLER'


19 sistemi; başında veya içinde besmele bulundurmayan biricik sure olarak dikkat çeken 9. surenin ayetlerinin arttırıldığını açığa çıkarmıştır. Matematiksel deliller ve diğer işaretler 9. surenin 127 ayet olduğunu kanıtlar.

  • Kuran boyunca yalnızca Tanrı için kullanılan “Rahim” ve “Rauf” nitelemeleri, 9:128’de Muhammed peygamber için kullanılmıştır. 

ORİJİNAL: لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

OKUNUŞU: Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz, aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm. 
  • 9. surede; Kuran ayetleriyle dalga geçen inkârcıların, korktukları şeyin açığa çıkacağı söylenir.

9:64-65  İkiyüzlüler, kalplerindekini kendilerine haber verecek bir surenin inmesinden çekiniyorlar. De ki: “Alay edin bakalım, Tanrı korktuğunuz şeyi açığa çıkaracak.” Kendilerine sorarsan, “Biz sadece şakalaşıp oynuyorduk” derler. De ki: “Siz, Tanrı ile, ayetleriyle ve elçisiyle mi alay ediyorsunuz?

  • 9. surenin orijinali (127 ayetli hali); inkârcıların “arttırma” meraklarını ve inen surelere tepkilerini vurgulayarak biter. 

9:124  Her ne zaman bir sure inse, “Bu sure hanginizin gerçeği onaylamasını arttırdı?” diye soranlar var. Gerçeği onaylayanların onayını arttırdı ve onlar sevinip birbirlerini müjdelerler.

9:125  Kalplerinde hastalık bulunanlara gelince… Onların da kötülüklerini arttırmıştır ve onlar kâfirler olarak ölürler.

9:126  Her sene, bir iki defa belalarla sınandıklarını görmüyorlar mı? Buna rağmen ne tövbe ediyorlar, ne de öğüt alıyorlar.

9:127  Ne zaman bir sure inse, “Kimse sizi görüyor mu?” diye bakışırlar. Sonra da dönüp giderler. Anlamaz bir topluluk olduklarından Tanrı kalplerini çevirmiştir.

  • Peygamberi, Kuran’ı uydurmakla itham eden inkârcıların; Kuran’a ekleme yapma çabaları teşhir edilmiştir.

46:8  Yoksa “Onu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Onu ben uydurduysam, siz beni Tanrı’dan gelecek hiçbir şeye karşı koruyamazsınız. O, onun (Kuran'ın) içine ekleyip taşırdıklarınızı çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda tanık olarak O yeter. O, Bağışlayandır, Şefkatlidir.

  • 9:128 ve 129'un, Kuran nüshalarına eklenmesine izin veren Tanrı; inkarcılar ve sabit fikirliler için ekstra bir test, sisteme tanık olanlar için ise ekstra bir delil sunmuştur. 

22:52-54  Tanrı sapkının attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra Tanrı ayetlerini sağlamlaştırır. Tanrı Bilendir, Bilgedir. Böylece sapkının attığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katı olanlar için bir test haline sokar. Zalimler, elbette apaçık bir karşıtlık içindedirler. Bu durum, aynı zamanda, kendilerine bilgi verilmiş olanların bunun Efendilerinden gelen bir gerçek olduğunu anlamalarını sağlar. Böylece kalpleri onu benimser ve onaylar. Tanrı, elbette, gerçeği onaylayanları doğru yola ulaştırır.

  • Arttırılmış/sahte 'ayetler’ için ölümsüzlük mucizesi uydurulmuştur. 
Rivayete göre; ‘Kim bulunduğu günde Tevbe suresinin sonundaki iki ayeti okursa, o gün ölmez’. Başka bir rivayette ise ‘O gün öldürülmez’. Diğer bir rivayette ‘O gün ne öldürülür, ne de madeni bir aletle yaralanır’. Geceleyin de okusa yine böyledir. Tavsiye edilen sabah ve akşam okunmasıdır.Salihlerden bir kısmı bu hadisi hatırlayarak hastalandıkları veya kendilerini böyle sandıkları zaman okumuşlardır. Yetmiş yaşında bulunurken bu ayetlere devam ettikleri için yüz-yüz yirmi yaş yaşamışlardır. Allah onların ruhunu almak istediğinde, rüyalarında peygamberi görürler, peygamber onlara ‘Bizden daha ne kadar kaçacaksın?’ diyerek uyarıda bulunur. Bunun üzerine onlar da iki ayeti okumayı terk ederler ve böylece ölürler.”

*DİPNOT:

“Acaba 9:128 ve 9:129 Kuran’ın ayetlerinden mi, yoksa sonradan mı eklenmişler?” sorusunu sormak seni kafir değil; gerçeğin peşinde olanlardan yapar. Asıl tehlike, sabit fikirlilik yapıp; “Ayet atılıyorsa yalandır!” demektir.

4:82  Kuran'ı incelemiyorlar mı? Tanrı’dan başkasının olsaydı onda birçok çelişki bulacaklardı.

47:24 Neden Kuran'ı araştırıp incelemezler? Yoksa kilitli mi beyinleri?

22:52-54  Tanrı sapkının attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra Tanrı ayetlerini sağlamlaştırır. Allah Bilendir, Bilgedir. Böylece sapkının attığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katı olanlar için bir test haline sokar. Zalimler, elbette apaçık bir karşıtlık içindedirler…

Çünkü Kuran’a göre; inanmak ve bilmek akılladır, deneyledir…

17:36  Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve idrak hepsi bundan sorumlu tutulacaktır.

38:29 Sana indirdiğimiz bu kitap kutludur; ayetlerini incelesinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar.

Kaldı ki, peygamberler bile inançlarının güçlenmesi için Tanrı’dan işaretler istemiştir. 

2:260  İbrahim, “Efendim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster” demişti. “Yoksa onaylamıyor musun” dedi. “Elbette; ancak kalbimi güçlendirmesi için” dedi.  

7:143  Musa, belirlenen vakitte bize gelince ve Efendisi kendisiyle konuşunca, “Efendim, bana görün, sana bakayım” dedi… 

Sonuç olarak, 19 sistemi; Kuran’ı orijinal haliyle koruyan, nüshalardaki hataları harfi harfine ortaya çıkaran, kitabın tanrısal olduğuna dair evrensel ve fiziksel deliller sunan bir hediyedir! Herhangi bir nüshanın hatalı/eksik/fazla olması Kuran’ın korunmadığını değil, o nüshanın hatalı olduğunu gösterir.

85:21-22 Gerçekten, o şanlı bir Kuran'dır. Korunmuş bir ana levhadadır. 

74:31 …Kitap verilmiş olanları ikna etsin, inananların inancını güçlendirsin. Kitap verilmiş olanlarla inananların kuşkularını ortadan kaldırsın 

41:53 Onun gerçek olduğu onlara apaçık oluncaya kadar onlara, ufuklarda ve kendi içlerinde işaretlerimizi/kanıtlarımızı göstereceğiz. Efendinin her şeye tanık olması yetmez mi? 

27:93 De ki: “Övgü Tanrı’yadır; işaretlerini/kanıtlarını size gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız 

6:149  De ki: ”En güçlü delil Tanrı’nındır. Dileseydi, elbette hepinizi doğruya ulaştırırdı…