19 SİSTEMİ NEDİR?


Kuran, 19 asal sayısı üzerine kurulu bir sistemle korunmuştur. Kuran’ı surelerinden ayetlerine, ayetlerinden harflerine kadar koruyan bu sistem; kitabın tanrısal ve korunmuş olduğuna dair evrensel, nesnel ve rasyonel deliller sunar.

19 SİSTEMİNİN HABERİ 

Mudessir (Gizlenen) olarak isimlendirilen 74. surede; Kuran’ın 19 sayısı üzerine kurulu ölçüsü ve bu ölçüye tanık olmasına rağmen “Kuran insan sözüdür” diyenlerin, ölçüyle artan ve cehennemin 19 bekçisine tanık olmakla son bulan cezası haber verilmiştir.

74:18 Nitekim o düşündü; ölçtü biçti.

74:19 Kahrolası, ne biçim ölçüp biçti.

74:20 Kahrolası, gene ne biçim ölçüp biçti.

74:21 Baktı.

74:22 Sonra surat astı, kaşlarını çattı.

74:23 Ve arkasını döndü; büyüklük tasladı:

74:24 “Bu” dedi, “etkileyici bir göz boyamadan başka bir şey değil.

74:25 “Bu sadece bir insan sözüdür.

74:26 Onu sekara/ölçüye atacağım.

74:27 Sekar/ölçü nedir bilir misin?

74:28 Ne arttırır, ne eksiltir

74:29 Halklar için bir göstergedir/ekrandır/levhadır.

74:30 Üzerinde on dokuz vardır.

74:31 Biz ateşe bekçi olarak sadece melekleri atadık. Onların sayısını (on dokuzu) da inkârcılar için bir sınav/huzursuzluk kaynağı yaptık. Kitap verilmiş olanları ikna etsin, inananların inancını güçlendirsin. Kitap verilmiş olanlarla inananların kuşkularını ortadan kaldırsın ve kalplerinde hastalık olanlarla inkarcılar da, “Tanrı bu örnekle ne demek istiyor?” desinler. Böylece Tanrı dilediğini/dileyeni saptırır ve dilediğini/dileyeni de doğruya iletir. Efendinin ordularını kendisinden başkası bilmez. Bu halklara bir mesajdır.

74:32 Hayır, andolsun Ay'a

74:33 Geçtiği vakit geceye,

74:34 Ağardığı vakit sabaha,

74:35 Bu büyüklerden birisidir.

74:36 Halklara bir uyarıdır.

74:37 İlerlemek yahut geride kalmak dileyenleriniz için…

Yani 19 sistemi;

  • İnkâr edenler için huzursuzluk kaynağıdır (74:31).
  • Kitap verilmiş olanları ikna eder (74:31).
  • İnananların inancını güçlendirir (74:31).
  • İnancı eksik olanları ve inkârcıları şüphede bıraktırır (74:31).
  • Büyük delillerdendir (74:35).
  • İnsanlığa bir uyarıdır (74:36).
  • İlericiler ile gericileri ayırır (74:37).

*NOT:

74:26-27 ayetlerindeki “sekar” kelimesi, Kuran’da dört kez geçer (54:48, 74:26, 74:27, 74:42). “Sekar” kelimesinin kök anlamı “beyne acı veren sıcaklık”tır. Nitekim Araplar, aşırı sıcaklarda ''sekarethü’ş-şemsü (güneş onu şiddetle yaktı)” derler. Ayrıca “aşırı sıcak bir gün” anlamına gelen “yevmün müsemkırun” deyiminde de aynı fiilden türetilen “müsemkırun” sözcüğü kullanılır.

Bu kelime çevirilerde bazen “sekar” olarak bırakılmış, bazen de “cehennem” olarak çevrilmiştir. Cehennem olarak çevrilmesinde art niyet yoktur; çünkü bu kelime cehennemden bahsederken de kullanılmıştır ancak, bu durum kelimenin anlamını “cehennem” yapmaz. Cehennemden bahsederken de kullanılması/kullanılabilmesi, cehennemin “acı veren ve ölçülü ceza” olmasıdır. Nitekim Kuran, cehennem cezasını; dünyada katlanmaya başlayan ve en sonunda yapıp-edilenlerin ölçülü karşılığı olarak tanımlar.

72:17 ...Kim Efendinin mesajından yüz çevirirse onu zorlu ve katlanarak artan bir cezaya çarptırırız.

6:160  Kim iyilik getirirse, kendisine getirdiğinin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, ancak dengiyle cezalandırılır ve kendilerine haksızlık edilmez.

54:48-49  Yüzükoyun ateşe sürüklenecekleri gün: "Sekarın/cehennemin/ölçünün dokunuşunu tadın." Biz her şeyi belli bir ölçüyle yaratmışızdır.

Tanrı, 74:26-27 ayetlerinde “sekar” kelimesine “ölçü/ölçekli” anlamlarını vermiştir. Yani, hem Kuran’a insan sözü demesinden dolayı cehenneme atılan insandan hem de Kuran’ın ölçüye/ölçekli olana (bilgisayara) atılmasından bahsetmektedir. Ayrıca “sekar” kelimesinin anlamı, 74:27-28 ayetleriyle “ölçü/ölçülü” olarak açıklanmıştır da…

74:26 Onu sekara atacağım.
74:27 Sekar nedir bilir misin?
74:28  Ne arttırır, ne eksiltir. (Edip Yüksel)
74:28  Geride bir şey koymaz, bırakmaz. (Diyanet İşleri)
74:28  Ortada birşey bırakmaz, hiçbir şeyi görmezlik etmez o. (Yaşar Nuri Öztürk)

Yani, 74:26-31 ayetleri; Kuran’ın koruma sistemini (19’u) ve onu inkâr edenlerin karşılaşacağı 19 cehennem bekçisini haber vermektedir. “Yok, on dokuz yalnızca cehennem meleklerinin sayısıdır!” diye diretenler şunu düşünsün; İnkârcılar için bir sınav (74:31), kitap verilmiş olanları ikna edici (74:31), inananların inancını güçlendiren (74:31), kitap verilmiş olanlarla inananların kuşkularını ortadan kaldırabilecek şey (74:31); öldükten sonra cehennem meleklerinin sayısını görmek midir, yoksa Kuran’ın koruma sistemine tanık olmak mıdır?