MANİFESTO


19SİSTEMİ.COM

Bu web sitesi, hiçbir kuruluşa veya tarikata bağlı değildir. İndirilen dinde değil, uydurulan dinde bulunan; hadis, sünnet, mezhep, gelenek gibi öğretiler GERÇEK için kaynak yapılmamıştır.

7:3  Efendinizden size indirileni izleyin, O'ndan başkalarını dost edinerek izlemeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!

18:54  Biz bu Kuran'da halk için her türlü örneği verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür.

Bu web sitesinin amacı; Kuran'ın tanrısal ve korunmuş bir mesaj olduğuna dair evrensel, nesnel ve rasyonel deliller sunan 19 Sistemi'ni duyurmaktır.

19 Sistemi;

  • İnkâr edenler için huzursuzluk kaynağıdır (74:31).
  • Kitap verilmiş olanları ikna eder (74:31).
  • İnananların inancını güçlendirir (74:31).
  • İnancı eksik olanlara ve inkârcılara “Tanrı bu örnekle ne demek istiyor?” dedirtir (74:31).
  • Büyük delillerdendir (74:35).
  • İnsanlığa bir uyarıdır (74:36).
  • İlericiler ile gericileri ayırır (74:37).

19SİSTEMİ.COM GELİR ELDE ETMEK AMAÇLI DEĞİLDİR

Bu site, hiçbir şey satmayacak veya pazarlamayacaktır. Herhangi bir reklam alanı da bulunmamaktadır. Çünkü Tanrı’nın yasasına uyan/uymaya çabalayan kişi; Tanrı’nın mesajını iletmeye karşılık hiçbir şey istemez.  

36:21  Sizden bir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadır.

25:57  De ki: “Ben görevime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece, Efendisine ulaşacak yolu arayanlar olmanızı istiyorum.

Kuran dışı hüküm verenlerden, yüceltilmek ve ücret isteyenlerden yüz çevirin!

9:34  Ey gerçeği onaylayanlar, din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını hak etmeden yerler ve Tanrı‘nın yolundan saptırırlar

5:44  Halkı yüceltmeyin, beni yüceltin ve ayetlerimi ucuz bir fiyata satmayın. Tanrı‘nın indirdiği ile hüküm vermeyenler inkârcıdır.