BESMELE


Kuran’ın ilk ayeti olan ve besmele olarak bilinen “bismillâhirrahmânirrahîm” sözü, 19 sisteminin adeta şifresidir.

Besmele, 19 (19x1) Arapça harften oluşur.

image

Kuran’da 114 (19x6) adet besmele bulunur.

image
Besmelede; “bsm” (ismiyle) kelimesi ve Tanrı’nın üç ismi (Allah, Rahman, Rahim) bulunur. Tanrı’nın besmeledeki isimleri, Kuran boyunca 19’un katı kadar geçerler. 

Allah = 2698 (19x142)

Rahman = 57 (19x3)

Rahim = 114 (19x6) 

“Bsm” (ismiyle) kelimesinin özelliği ise farklıdır. Normalde ‘elif’ harfi ile yazılan “basm - باسم“ kelimesi (56:74, 56:96, 69:52, 96:1), besmelede ‘elif’ harfi olmadan “bsm - بسم" şeklinde yazılır. Besmeledeki yazılış şekli üç ayette görülür (1:1, 11:41, 27:30). Bu ayetler Kuran’ı üç parça olarak korur; birincisinden ikincisine 1520 (19×80) ayet, ikincisinden üçüncüsüne 1691 (19×89) ayet, üçüncüsünden Kuran'ın sonuna kadar 3135 (19×165) ayet bulunur.

["BSM-ALLAH-RAHMAN-RAHİM" SAYIMLARINA BAK] 


"ALLAH" İSMİYLE YAPILMIŞ MÜHÜR

Besmelede geçen "Allah" isminin, Kuran’ı iki farklı şekilde koruyuşu da vardır.

Bunlardan birisi Allah kelimesinin (Sure No-Ayet No-Adet) şeklinde oluşturulan tablosuyla görülür. Kuran'da geçen "Allah" kelimeleri için; sure no, ayet no, ayetteki geçiş adedi şeklinde bir tablo oluşturduğumuzda, her sütunun kendi içlerindeki toplamı 19'un katıdır.

["ALLAH (SURE-AYET-ADET)" TABLOSUNUN TAMAMINA BAK]

Diğer koruma ise yukarıda gösterilen (Sure-Ayet-Adet) tablosuna, "Allah" isminin geçtiği ayetlerin Kuran'daki sırasını da katarak oluşturulan ardışık sayı ile görülür.

"Allah" isminin geçtiği ayetlerin; Kuran’daki sırası (kaçıncı ayet olduğu), sure no (hangi surede olduğu), ayet no (hangi ayet olduğu) ve ayette geçen "Allah" adedi ardışık dizildiğinde oluşan 15124 basamaklı sayı 19’un tam katıdır. Ve bu sayının basamak sayısı olan 15124 de 19'un tam katıdır (19x796).

[15124 BASAMAKLI SAYIYA BAK]

["ALLAH (KAÇINCI AYET-SURE-AYET-ADET)" TABLOSUNUN TAMAMINA BAK]