85:21-22 O şanlı bir Kuran'dır.
Korunmuş bir ana levhadadır.

ManifestoGİRİŞ


Bu bölümde sadece, başlangıç harfleri ile sağlanan özelliğe tanık olacaksınız.
Bu koruma sistemini kolayca anlamanız için lütfen önce aşağıdaki basit örneği inceleyiniz.

Aşağıda bir annenin çocuğuna yazdığı Türkçe bir mektubu görüyorsunuz.
Mektup, kelime anlamı olmayan A,L,M harfleriyle başlamış ve anlamlı bir içerikle bitirilmiş.Mektupta toplam:
126 adet A
63 adet L
39 adet M
harfi bulunuyor.
Hepsinin toplam geçişi: (A+L+M=228).
Bu da asal bir sayı olan 19'un tam (12) katıdır.


29 Sure ve Harfleri


29 surenin ilk ayetlerinde,
yukarıdaki mektup örneğindeki gibi
herhangi bir anlama sahip olmayan harfler bulunur.
Bu harflere “Başlangıç Harfleri/Huruf-u Mukatta” denilir ve 14 çeşit (7 çift) kombinasyonu vardır.

~15:87 Biz sana yedi çifti ve büyük Kuran'ı verdik.~

Başlangıç harfleri, 29 surenin giriş ayetidir ve bazılarının hemen peşinden bu harflerin delil/işaret/mucize olduğu belirtilir.

~10:1 Elif, Lam, Ra. İşte sana hikmetlerle dolu Kitap'ın mucizeleri/delilleri.~

Kod görevi gören bu harfler, sureleri harfi harfine korur. Bu harflere sahip surelerde; kombinasyondaki harfler, o surede 19’un katı kadar geçerler.
Örneğin; “ye, sin” harf kombinasyonuna sahip 36. suredeki ‘ye’ ve ‘sin’ harflerinin toplamı 285 (19x15)’tir.
 [İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN]


Eğer yukarıda gördüklerinizi,
7.yy'da yaşayan Muhammed adlı insanın;
bir bilgisayar bulup, asal bir sayı üzerine sistem kurarak yazdığını düşünüyorsanız,
siteyi terk edebilirsiniz.

Yok, daha fazla delile tanık olmak istiyorsanız,
lütfen aşağı kaydırarak manifestoyu okuyun.MANİFESTO


Bu web sitesi, hiçbir kuruluşa veya tarikata bağlı değildir. Hadis, sünnet, mezhep, gelenek gibi öğretiler GERÇEK için kaynak yapılmamıştır.

7:3 Efendinizden size indirileni izleyin, O'ndan başkalarını dost edinerek izlemeyin.

18:54 Biz bu Kuran'da halk için her türlü örneği verdik. Fakat insan tartışmaya çok düşkündür.

Bu web sitesinin amacı; Kuran'ın tanrısal ve korunmuş bir mesaj olduğuna dair evrensel, nesnel ve rasyonel deliller sunan 19 Sistemi'ni duyurmaktır.

19 Sistemi;

- İnkâr edenler için huzursuzluk kaynağıdır (74:31),
- Kitap verilmiş olanları ikna eder (74:31),
- İnananların inancını güçlendirir (74:31),
- İnancı eksik olanları ve inkârcıları şüphede bıraktırır (74:31),
- Büyük delillerdendir (74:35),
- İnsanlığa bir uyarıdır (74:36),
- İlericiler ile gericileri ayırır (74:37).

19SİSTEMİ.COM GELİR ELDE ETMEK AMAÇLI DEĞİLDİR

Bu site, hiçbir şey satmayacak
veya pazarlamayacaktır.
Herhangi bir reklam alanı da bulunmamaktadır.
Tanrı’nın yasasına uyan/uymaya çabalayan kişi; O'nun mesajını iletmeye karşılık hiçbir şey istemez.

36:21 Sizden bir ücret istemeyenlere uyun.
Onlar doğru yoldadır.

25:57 De ki: “Ben görevime karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Sadece, Efendisine ulaşacak yolu arayanlar olmanızı istiyorum.”

Kuran dışı hüküm verenlerden, yüceltilmek ve ücret isteyenlerden yüz çevirin!

9:34 Ey gerçeği onaylayanlar, din bilginlerinin ve din adamlarının çoğu halkın parasını hak etmeden yerler ve Tanrı'nın yolundan saptırırlar.

5:44 Halkı yüceltmeyin, beni yüceltin ve ayetlerimi ucuz bir fiyata satmayın. Tanrı'nın indirdiği ile hüküm vermeyenler inkârcıdır.