BESMELE


Kuran’ın ilk ayeti olan ve besmele olarak bilinen “bismillâhirrahmânirrahîm” sözü, 19 sisteminin adeta şifresidir.

Besmele, 19 (19x1) Arapça harften oluşur.

image

Kuran’da 114 (19x6) adet besmele bulunur.

image
Besmelede; “bsm” (ismiyle) kelimesi ve Tanrı’nın üç ismi (Allah, Rahman, Rahim) bulunur. Tanrı’nın besmeledeki isimleri, Kuran boyunca 19’un katı kadar geçerler. 

Allah = 2698 (19x142)

Rahman = 57 (19x3)

Rahim = 114 (19x6) 

“Bsm” (ismiyle) kelimesinin özelliği ise farklıdır. Normalde ‘elif’ harfi ile yazılan “basm - باسم“ kelimesi (56:74, 56:96, 69:52, 96:1), besmelede ‘elif’ harfi olmadan “bsm - بسم" şeklinde yazılır. Besmeledeki yazılış şekli üç ayette görülür (1:1, 11:41, 27:30). Bu ayetler Kuran’ı üç parça olarak korur; birincisinden ikincisine 1520 (19×80) ayet, ikincisinden üçüncüsüne 1691 (19×89) ayet, üçüncüsünden Kuran'ın sonuna kadar 3135 (19×165) ayet bulunur.

["BSM-ALLAH-RAHMAN-RAHİM" SAYIMLARINA BAK]